Pro vás

Jan Sobotka
Vrchlabí vítalo své olympioniky

Vrchlabí vítalo své olympioniky

Na čtyři úspěšné sportovce, z nichž hned tři se mohli pochlubit olympijskou medailí, byly ve Vrchlabí zvědavy dvě tisícovky lidí. Neodradila je ani teplota deset stupňů pod nulou. Na náměstí se postupně vystřídali nejslavnější „rodáci“ posledních dní Eva Samková, Michal Krčmář, Karolína Erbanová a Karolína Grohová.

Více informací
Morzin – Vivaldi – Vrchlabí

Morzin – Vivaldi – Vrchlabí

Dle starosty Jana Sobotky komponovaný program hudebního večera spojený s projekcí nového filmového dokumentu „Čtvero ročních dob ve Vrchlabí podle Vivaldiho“ a koncert Halíř Tria, v pátek 9. března 2018, předznamenává pomyslný začátek dalších rodících se aktivit. Sám rekapituluje: „Film „Morzin – Vivaldi – Vrchlabí“ byl dokončen koncem roku 2017. Protože trvá 17 minut, není na celovečerní promítání.

Více informací
Rozpočet Vrchlabí na rok 2018

Rozpočet Vrchlabí na rok 2018

Naše výchozí pozice pro sestavování rozpočtu byla dobrá, protože nám na konci minulého roku zbylo cca 48 mil. Kč. Letošní rozpočet byl tedy sestaven tak, abychom zajistili všechny běžné výdaje a zvládli připravené investiční akce. Celkově tedy utratíme z loňské úspory cca 40 mil. Kč a o cca 8 mil. tak zvýšíme zůstatky na účtech města.

Více informací
Jak nastavit podmínky kvalitnějšímu vzdělávání?

Jak nastavit podmínky kvalitnějšímu vzdělávání?

Nejsme gauneři a nemáme na svědomí děti i celé rodiny, jak nás nazývají zlé jazyky. Tak se věci přeci vůbec nemají. Otázka k řešení zní: Jak se v našem kraji vypořádat s tristním stavem školství? Jak změnit klesající úroveň a měřitelnou kvalitu vzdělávání? Jak nastavit zdravou konkurenci? Na otázky nejsou jednoduché odpovědi. Všichni víme, že se jimi musíme neprodleně zabývat, protože i učitelé a rodiče jsou ze situace nešťastní.

Více informací
Nový senátor Jan Sobotka

Nový senátor Jan Sobotka

Starosta Vrchlabí Jan Sobotka, kandidát za Starosty a nezávislé, je novým senátorem za Trutnovsko. Ve druhém kole doplňujících voleb vyhrál s drtivou převahou.

Více informací
Poděkování voličům

Poděkování voličům

Vážení spoluobčané, voliči. Rád bych poděkoval úplně vám všem, zvláště pak Vrchlabanům, za důvěru, kterou jste mi dali, při doplňovacích volbách do Senátu ČR.

Více informací
Chvíle, na kterou se chystáme dva roky, se blíží...

Chvíle, na kterou se chystáme dva roky, se blíží...

„Rád bych zmínil připravovanou premiéru dokumentárního filmu režisérky Libuše Rudinské, kterou inspirovalo hudební dílo světoznámého skladatele k natočení „Čtvero ročních dob ve Vrchlabí podle Vivaldiho“, aneb obrazy krkonošské krajiny pod zvukomalebným doprovodem mistrova hudebního díla,“ uvedl Jan Sobotka.

Více informací
Quido Rotter dosáhl mnohých poct a vyznamenání

Quido Rotter dosáhl mnohých poct a vyznamenání

Vrchlabská hrobka Quido Rottera je čerstvě ozdobena živými květy. Při skromném pietním zastavení je zde položili členové lyžařské reprezentace z Rakouska. Věnovali tak hold spoluzakladateli „Rakouského a německého lyžařského spolku“ (1905), stejně tak „Středoevropského lyžařského spolku“, který obsáhl Německo, Rakousko - Uhersko a Švýcarsko.

Více informací
Hotové Labské nábřeží bude „předehrou k celé opeře“

Hotové Labské nábřeží bude „předehrou k celé opeře“

Pomalu, ale s jistotou, se začíná rýsovat finále první z připravovaných lokalit, které zásadním způsobem zkultivují centrum Vrchlabí. Vždyť po dokončení nábřeží bude následovat náměstí Míru. Vezměme to pěkně po pořádku. Přijďte se v sobotu 9. 9. 2017 v dopoledních hodinách (cca od 9.30 do cca 11.30 hodin) podívat, jak to dopadlo, zve starosta Jan Sobotka.

Více informací
Železniční doprava v Krkonoších nesmí „padnout“

Železniční doprava v Krkonoších nesmí „padnout“

To je hlavní cíl iniciativy, podporované Svazkem Krkonoše. Za tím účelem by v dohledné době měla vzniknout pracovní skupina lidí, kteří v intencích Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš, resp. Akčního plánu, budou iniciovat možnosti udržení železniční dopravy, oživení života kolem železnice i případné rekonstrukce či modernizace související infrastruktury.

Více informací
Příběhy houslí „Red Strad 1720“ směřují k Vrchlabí

Příběhy houslí „Red Strad 1720“ směřují k Vrchlabí

Vrchlabí bylo poctěno návštěvou proslulé americké houslistky Elizabeth Pitcairn a především jejím úžasným houslovým recitálem. Uskutečnil se ve vstupní aule zámku a uchvátil diváky. Mezi přítomnými posluchači byl i starosta Jan Sobotka, který k „nečekaně“ spontánní návštěvě Američany milované sólistky Elizabeth doplnil.

Více informací
Zásadní zpráva pro obyvatele Vrchlabí. Sliby se naplňují.

Zásadní zpráva pro obyvatele Vrchlabí. Sliby se naplňují.

Zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 8. 3. 2017 odsouhlasilo pořízení územního rozhodnutí podle projektové dokumentace, schválilo zadání veřejné zakázky na pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně stavebního povolení na první etapu výstavby aquacentra Vejsplachy bazénové haly a zřízení samostatného finančního fondu na jeho výstavbu.

Více informací
Průmyslová zóna Vrchlabí

Průmyslová zóna Vrchlabí

V nadcházejícím období bude realizována poslední fáze druhé etapy silničních oprav v rámci Průmyslové zóny Vrchlabí. Představuje opravu Dělnické ulice ve Vrchlabí směrem do Kunčic. Starosta Jan Sobotka přiblížil: „Nutno říci, že stavba, jejíž investorem je Královéhradecký kraj, je pro město z hlediska priorit tou nejzásadnější z celé Průmyslové zóny. Bylo velice náročně vypracovat projektovou dokumentaci z hlediska množství inženýrských sítí a tím, že je silnice třetí třídy vedena v zastavěné části města. Práce začnou v dubnu a budou pokračovat do října.

Více informací
Vrchlabí se pochlubilo závodem ŠKODA AUTO

Vrchlabí se pochlubilo závodem ŠKODA AUTO

Prezident Miloš Zeman u příležitosti své pracovní cesty po Královéhradeckém kraji navštívil Vrchlabí. Na cestě jej doprovázel hejtman kraje Jiří Štěpán. Součástí programu byla především návštěva jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu závodu společnosti ŠKODA AUTO. Součástí delegace byl starosta Jan Sobotka. Při prohlídce výrobních hal společnosti ŠKODA AUTO se seznámili s výrobními procesy tohoto hi-tech závodu a prohlédli si nové SUV ŠKODA KODIAQ.

Více informací
Ulice Vančurova – moderně, citlivě a v harmonii - Kulturně vzdělávací centrum Vrchlabí

Ulice Vančurova – moderně, citlivě a v harmonii - Kulturně vzdělávací centrum Vrchlabí

V centru města, jehož středobodem je v tomto případě Vančurova ulice, by v zatím nijak upřesněném časovém horizontu, mohl vzniknout komplex zajímavých kulturně vzdělávacích budov. Koncept územní studie vypracoval profesor akademický architekt Jindřich Smetana, český výtvarník, scénograf a vysokoškolský pedagog, od února 2011 rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Studie je vedena v zajímavé linii staveb, které mají svoji harmonii a ducha. Jednou se možná stane urbanistickým oceňovaným uměleckým dílem.

Více informací
Vrchlabské studentky pocvičily francouzštinu

Vrchlabské studentky pocvičily francouzštinu

K velkým přednostem mnohaletého meziměstského partnerství Vrchlabí s francouzským Trouville sur Mer v Normandii, patří letní výměnná brigáda mladých lidí. Každoročně dva studenti nebo studentky vrchlabského gymnázia, studující francouzštinu, mají příležitost se přihlásit do konkurzu k měsíční prázdninové brigádě na městském koupališti přímo u Atlantského oceánu a u veřejné pláže v Trouville sur Mer. Francouzská strana poskytne ubytovací zázemí. Tentokráte si práci ve Francii vyzkoušely Markéta Svobodová a Monika Palátková.

Více informací
Rekonstrukce další části centra města

Rekonstrukce další části centra města

Před pěti lety jsme na městě začali řešit systém parkování a konečný vzhled tzv. levobřežní komunikace u Labe. Dlouze jsme uvažovali a diskutovali. Před dvěma lety jsme zahájili projektování, uvedl Jan Sobotka a pokračoval. „V úzké spolupráci s oběma místostarosty Alfredem Plašilem a Michalem Vávrou, dále radním panem B. Hanouskem a vedoucí investic paní E. Ryndovou, i v této věci spolupracujeme a pomáháme si navzájem, což mě velice těší.

Více informací
Krkonoše – svazek měst a obcí. Společné projekty - vizitka šestnácti let

Krkonoše – svazek měst a obcí. Společné projekty - vizitka šestnácti let

Na snímku Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše s kolegy – Evou Šulcovou, výkonnou ředitelkou a manažery Mirkou Chaloupskou a Pavlem Klapušem, a Klárou Hančovou, ředitelkou Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí. Pracovníci Krkonoš - svazku měst a obcí uvedli do života projekty na podporu cestovního ruchu v celém turistickém regionu, zajišťují jejich koordinaci a financování. Cílem je dlouhodobé úsilí zvyšovat potenciál cestovního ruchu a jeho udržitelnost v turistickém regionu Krkonoše cestou koordinace spolupráce podnikatelů, organizací, institucí na lokální, regionální, krajské i republikové úrovni. Východiskem aktivit jsou dlouhodobé koncepční dokumenty „Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“, „Program rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše“, „Vize Krkonoše 2050“ a obdobné krajské a celostátní dokumenty.

Více informací
Labská svita aneb Labe - Jak krásná je naše řeka

Labská svita aneb Labe - Jak krásná je naše řeka

Češi i Němci si uvědomují neocenitelnou hodnotu Labe. Právě proto vznikl mezinárodní projekt „Labe - Jak krásná je naše řeka“. Počátkem je zajímavý nápad pana Stephana Schuha, ředitele Konservatorium und Musikschule Georg Philipp Telemann Magdeburg v Německu, jak umělecky ztvárnit a tím široké mezinárodní veřejnosti představit tok Labe od pramene po ústí do Severního moře u města Cuxhaven.

Více informací
Závěrečná fáze Průmyslové zóny - uzavírky silnic

Závěrečná fáze Průmyslové zóny - uzavírky silnic

„Začátkem dubna začala další velká stavba související s výstavbou Průmyslové zóny“, uvedl starosta Jan Sobotka a konkretizoval: „Zásadní rekonstrukce komunikace úseku silnice z Dolní Branné do Vrchlabí k Liščí farmě, resp. ke kruhovému objezdu u nového fotbalového hřiště, je předposlední akcí tohoto druhu. Uzávěrka sice potrvá do podzimu t. r., ale významným způsobem přispěje k bezpečnému a plynulému automobilovému provozu ve Vrchlabí. Rekonstruovaný úsek silnice bude navazovat na vloni dokončenou část. Z důvodu větší bezpečnosti a plynulejší průjezdnosti bude u Liščí farmy, ve směru příjezdu od Špindlerova Mlýna, přidán odbočovací pruh do města. Dosud se mi toto místo zdálo jako velmi nebezpečné. Odbočující řidič nemá včas možnost autům za sebou uvolnit dostatek místa. Proto zde bude křižovatka rozšířena pro bezpečné odbočení.

Více informací
ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ zprovoznila novou učebnu robotiky

ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ zprovoznila novou učebnu robotiky

V roce 2015 se ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ podařilo získat grant od firmy ŠKODA AUTO a.s. S pomocí finančního příspěvku a vlastních zdrojů jsme mohli zakoupit osm programovatelných stavebnic LEGO MINDSTORMS EDUKATIONS EV3. Stejné stavebnice se používají i na ČVUT v Praze. Výuka zatím probíhá ve volitelném předmětu ROBOTIKA pro žáky 9. ročníků. V příštím roce ji nabídneme i dalším. Žáci si zde velice atraktivní a zábavnou formou zvyšují znalosti a dovednosti. Nehrají pasivně počítačové hry, ale aktivně sestavují robota a pomocí vlastního programu jej oživují.

Více informací
Českou republiku, resp. Krkonošský národní park, vybrali členové Řídícího výboru Světové komise pro chráněná území IUCN pro své aktuální jednání.

Českou republiku, resp. Krkonošský národní park, vybrali členové Řídícího výboru Světové komise pro chráněná území IUCN pro své aktuální jednání.

V polovině května ve vrchlabském Krtkovi jednali odborníci z celého světa, kteří se zabývají metodikou péče o chráněná území. Světová komise pro chráněná území (WCPA) IUCN je dobrovolné sdružení několika tisíc expertů (cca 10 000), kteří pracují pro IUCN. Na pět desítek z nich (řídící výbor WCPA) se zúčastnilo jednání v Krkonoších.

Více informací
Vrchlabí a Kowary – od roku 2013 partnery pro přeshraniční spolupráci.

Vrchlabí a Kowary – od roku 2013 partnery pro přeshraniční spolupráci.

Ve stejném roce Kowary připomenuly 500 let a Vrchlabí 480 let od doby, kdy se staly městy Partnerství pokračuje Spolupráce s polskými Kowary byla navázána cíleně. Obě města jsou nedaleko od sebe, spojuje je podobná velikost i historický vývoj. Vrchlabí i Kowary byla původně hornická města, později zde vznikaly manufaktury a rozvíjel se textilní průmysl. Dnes mají k sobě blízko také z hlediska cestovního ruchu.

Více informací
Bez nadsázky - Krkonoše jsou kolébkou lyžování

Bez nadsázky - Krkonoše jsou kolébkou lyžování

Krkonoše zhruba před 200 lety začali navštěvovat první poutníci, bylinkáři, přišli pracovat horníci a dřevaři, pobývali a hospodařili první budaři. Dovezeny byly první lyže. Krkonoše byly stejně jako Alpy zasněžené. Naproti Alpám byly Krkonoše lépe dostupné a jejich kopce pro lyžování mírnější a tedy příhodnější.

Více informací
Jak Město Vrchlabí podporuje rozvoj nových sportovišť, sportovní život a sportovce

Jak Město Vrchlabí podporuje rozvoj nových sportovišť, sportovní život a sportovce

„Když jsem v roce 1998 přišel na městský úřad, Město sportovní dění svých obyvatel finančně téměř neřešilo. S výjimkou cca 300 000 korun na každoroční vyhlášení nejlepších sportovců města,“ uvedl Jan Sobotka a doplnil: “Ale v té době také jinak fungovalo ČSTV a český stát v podpoře sportu. Hokejisti provozovali autokemp a penzion, fotbalisti autodopravu, sportoviště byla funkční a finančně stabilizována, kluby měly jisté finanční toky a zdroje. Obraz tehdejší doby pro mě signalizoval - budeme se starat jenom o výstavbu a rekonstrukci sportovišť. Jejich činnost a provoz necháme na jednotlivých klubech a subjektech.

Více informací
„Liška“ oslavila 30 let

„Liška“ oslavila 30 let

Téměř tři sta příchozích dětí, rodičů i prarodičů, přilákalo kulaté výročí Základní školy Školní na Liščím kopci a s ním spojené oslavy. Během parného pátečního odpoledne se na sportovním hřišti při četných vystoupeních předvedly děti, jednotlivci, zazněly proslovy, zahrála kapela. Ředitel ZŠ Jan Palátka uvedl:

Více informací
Nově rekonstruovaný kříž vyzdobí hřbitov.

Nově rekonstruovaný kříž vyzdobí hřbitov.

Vrchlabský hřbitov je častým cílem nejenom místních obyvatel a pozůstalých za zde pochovanými blízkými či přáteli, ale i návštěvníků města. Jednou z dominant území byl a znovu brzy bude kříž s J. Kristem, památkově chráněný v rámci městské památkové zóny, situovaný ve středu křížení hlavních cest. Dle dohledaných informací se jedná o dílo z produkce komárenských sléváren, které se v 19. století specializovaly mj. na umělecké odlitky.

Více informací

Knihovna je užitečná služba pro veřejnost.

„Jsem vášnivý čtenář i když mi na čtení nezbývá mnoho času,“ postěžoval si starosta Vrchlabí Jan Sobotka a pokračoval: „Uvědomuji si, jak je příjemné zajít do naší městské knihovny. Je strategicky umístěna v centru, u autobusové zastávky, jsou v ní stovky zajímavých titulů, studenti v ní mohou objednat publikace vhodné ke studiu, čtenáři přes internet zjistí, zdali kniha, o kterou mají zájem je k dispozici nebo není. Knihovní systém poskytující řadu dalších možností velmi dobře funguje za dostupnou cenu. Vrchlabská knihovna nemá statut okresní, Město musí její provoz hradit samo.

Více informací

Nová vyhláška bude regulovat veřejné hudební produkce.

Na území Vrchlabí platí vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů v centru města, vyhláška o nedovoleném volném pohybu psů v centru, od 1. ledna 2014 vyhláška o regulaci hazardu. Podle sdělení starosty Jana Sobotky připravují vyhlášku o regulaci veřejných hudebních produkcí. Sám k tomu doplnil: „Řešit nadměrný hluk a zachování nočního klidu jsme chtěli již před několika lety. Neměli jsme však „nástroj“ (vyhlášku). V kolektivu tehdejších zastupitelů nebyla jaksi politická vůle, zastupitelé se tehdy neusnesli a nedohodli. Byla obava např. ze zneužití neurovnaných mezilidských vztahů a z toho vyplývajících zbytečných represí, apod.

Více informací
Letos opět půjdeme k urnám.

Letos opět půjdeme k urnám.

Života běh nezastavíme. A že nám letí opravdu překotně, sledujeme především od neděle do neděle, u střídajícího se ročního období, u vlastních dětí a pak i jejich dětí, ale i od jedněch komunálních voleb k dalším. To současné volební období už odečetlo tři roky z celkových čtyř. Letos nás tedy čekají další volby. A jak se za těmi třemi lety předešlými ohlíží starosta Jan Sobotka? „Stávající volební období je z pracovního úhlu pohledu, z hlediska nasazení a spolupráce členů rady, zastupitelů i místostarostů to nejlepší, co jsem zažil. Záležitosti diskutujeme věcně, nepoliticky.

Více informací

Ve Vrchlabí vzniklo Centrum psychologické podpory.

Mám ekonomický, osobní nebo rodinný problém. Co mám dělat? Neumím ho řešit. Neznám nikoho, kdo mi poradí. Dostávám se do bezvýchodné situace.... Dnešní složitá doba s sebou pro některé spoluobčany přináší stres či řadu různých traumat. Rodiče se rozvádí a nemohou se dohodnout o po rozvodových záležitostech a jsou i další složité okamžiky, které zásadním způsobem mění náš život. Pracovníci Centra psychologické podpory ve Vrchlabí by měli napomoci potřebným v řešení obtížných životních situací.

Více informací

Uctíváme památku válečných obětí.

Druhá světová válka byla obrovským tragickým přelomem v novodobých dějinách lidstva,“ upozorňuje starosta Jan Sobotka a dodává: „Je třeba tuto skutečnost udržovat neustále v paměti národa. První světová válka byl začátek masového vyvražďování lidí. Mezitím krize kapitalismu, boj kapitalismu proti komunismu a z toho „zrození Hitlera“ a vyústění ve druhé světové válce.

Více informací

Hartou povedou v dohledné době nové chodníky.

Vláda České republiky na říjnovém zasedání schválila úpravu financování Průmyslové zóny ŠKODA AUTO a zahrnula do celého projektu ještě další akce. Starosta Jan Sobotka k tomu doplnil: „Velmi mě těší, že mohou svým spoluobčanům sdělit, že díky novému vládnímu usnesení, budou do tří let, společně s novou komunikací, vybudovány i chodníky vedoucí Hartou.

Více informací

Zpracování kůží v Podhůří - Hartě nebude.

Rada města Vrchlabí se rozhodla, že městský pozemek na mízdření kůží neprodá. Hlavním důvodem je mj. riziko určitého zápachu, který s sebou zpracování kůží přináší. K tomu starosta Jan Sobotka uvedl v komentáři: „Samospráva města obecně vítá jakékoliv podnikatelské záměry, které mohou přinést pracovní příležitosti pro naše obyvatele. Nemá ale zájem, aby byly umístěny tam, kde mohou být svou povahou v konfliktu s využitím okolního území. Z prvotních informací, které měla rada města k dispozici, nebylo možné dostatečně posoudit, zda tomu bude i v tomto případě.

Více informací
Dvacet let přátelství zrodilo užitečné plody.

Dvacet let přátelství zrodilo užitečné plody.

Na podzim r. 2013 uplynulo dvacet od podpisu smlouvy o oficiální mezinárodní partnerské spolupráci českého města Vrchlabí s francouzským městem Trouville-sur-Mer. Při příležitosti významné památné události přicestovala do Vrchlabí francouzská delegace se všemi hlavními aktéry, kteří historicky u zrodu dnes již více než dvacetiletého přátelství stáli. Mnozí z nich i další Trouvillané s vrchlabskými obyvateli mají blízké osobní vztahy.

Více informací

Významní aktéři v území hledají společnou „řeč“.

Stále propracovanější konkurenční prostředí motivuje „Krkonošské“ ke spolupráci v území, k ujednocení strategie rozvoje s vizí do budoucna a zlepšení služeb s cílem uspět a být na českém trhu jedničkou. Tak lze ve stručnosti shrnout snahy současných nájemců krkonošských skiareálů, Krkonoš – svazku měst a obcí, Správy KRNAP a některých dalších subjektů. Proto byla mj. z iniciativy České unie sportu, svolána schůzka, při které byl prostor pro přednesení názorů a plodnou diskuzi.

Více informací
Fotbalový stadion se rýsuje

Fotbalový stadion se rýsuje

„Podařilo se získat územní rozhodnutí ke stavbě fotbalového stadionu, jako součásti Průmyslové zóny Škoda Auto ve Vrchlabí,“ oznámil s radostí v hlase Jan Sobotka a pokračoval: „Je tu doba, kdy rekapituluji přípravu a předkládám konečná faktická data. Nadchází fáze výběrového řízení. Podle dotačních podmínek bude stavba dokončena koncem příštího roku.“

Více informací

Rekonstrukce komunikací a s nimi zásadní omezení dopravní dostupnosti

„V rámci budování Průmyslové zóny Škoda Auto ve Vrchlabí je dlouhodobě avizováno omezení dopravního provozu na některých komunikacích vedoucích do Vrchlabí. Jedná se hlavně o silnici vedoucí z Horek u Staré Paky do Studence. Zahájení prací s částečným omezením dopravy proběhlo v druhé polovině srpna. Zhruba od poloviny září nastala velká dopravní omezení, neboť tato páteřní komunikace do Krkonoš byla úplně uzavřena. Uzavřeno to bude do zimy, pokračovat se bude na jaře,“ upřesnil Jan Sobotka.

Více informací

Dlouho očekávaná stavba „Levobřežní komunikace“ se konečně pohnula!

„Po více než patnácti letech získala „nový plášť“ silnice a okolí vedoucí od polikliniky po levém břehu proti toku řeky Labe. Oblast bude rozpracována ve třech etapách po dobu zhruba tří roků. Po letech hodin jednání, marných snah a tlaků, byla docílena vzájemná dohoda o možnosti řešení mezi vlastníkem náhonu a městem Vrchlabí,“ vysvětil starosta Jan Sobotka.

Více informací

Krkonošská ulice ve Vrchlabí je hotova

V sobotu 7. září se uskutečnilo slavnostní otevření nově rekonstruované části Krkonošské ulice. Starosta Jan Sobotka pozval spoluobčany: „Mám upřímnou radost, že jsou práce dokončeny a ulice získala „svoji pěknou tvář“. Období rekonstrukce nebylo standardní a pro žádnou stranu jednoduché. Lidé procházeli skrz stavbu, byli v neustálém ohrožení úrazem. Podnikatelé tratili na tržbách.

Více informací
Dům čp. 122 ve Vrchlabí naproti Partyzánu bude zbořen

Dům čp. 122 ve Vrchlabí naproti Partyzánu bude zbořen

S nově vznikající Průmyslovou zónou Škoda Auto, z důvodu rozšíření komunikace, bude demolován chátrající a prázdný dům čp. 122 na křižovatce proti současné restauraci Partyzán. Jan Sobotka uvedl: „V souvislosti s budováním Průmyslové zóny Škoda Auto byla v září projednána rekonstrukce komunikace vedoucí od gymnázia směrem k vlakovému nádraží.

Více informací

Dokončování Smart Regionu ve Vrchlabí pokračuje

S nově vznikající Průmyslovou zónou Škoda Auto, z důvodu rozšíření komunikace, bude demolován chátrající a prázdný dům čp. 122 na křižovatce proti současné restauraci Partyzán. Jan Sobotka uvedl: „V souvislosti s budováním Průmyslové zóny Škoda Auto byla v září projednána rekonstrukce komunikace vedoucí od gymnázia směrem k vlakovému nádraží.

Více informací
Ve Vrchlabí bude kompostárna

Ve Vrchlabí bude kompostárna

Vedení města projevovalo dlouhodobý zájem jak ekologicky nakládat s bioodpadem. Pracovníci MěÚ Vrchlabí připravili projekt, na jehož základě byla podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí na stavbu kompostárny. Žádost byla akceptována. Starosta Jan Sobotka doplnil: „I když se zpožděním, přišla smlouva ze Státního fondu životního prostředí ČR, a byly zahájeny práce na výstavbě.

Více informací

Pavilon ZŠ Školní ve Vrchlabí je zateplen, víceúčelové hřiště lépe vybaveno

„Snažíme se každoročně kultivovat prostředí, ve kterém během školního roku pobývají naše děti,“ řekl Jan Sobotka. „V průběhu uplynulých letních prázdnin bylo dokončeno, nákladem cca 4,5 milionu korun, zateplení levého pavilonu Základní školy na Liščím kopci. Pravý pavilon byl podobně zateplen před několika lety. Budova bude mít nyní nejenom hezčí vzhled, ale především lepší tepelné a izolační vlastnosti, které ve finále ušetří spotřebu energie.

Více informací
Roubenka čp. 210 ve Vrchlabí získává hezčí tvář

Roubenka čp. 210 ve Vrchlabí získává hezčí tvář

Roubený objekt na náměstí Míru čp. 210 patří k mimořádným architektonickým stavbám, dochovaným na území Vrchlabí. Je zapsanou kulturní památkou ve vlastnictví města. Jan Sobotka zopakoval: „Dům byl prolezlý dřevomorkou, střešní trámy a dřevěná vazba shnilé. Pokusy o záchranu objektu, resp. podávání žádostí k získání finančních prostředků na rekonstrukci prostřednictvím různých projektů probíhaly opakovaně marně v průběhu několika minulých let. Naše snaha o získání jednorázové dotace se nepodařila a k záchraně roubenky nezbývalo mnoho času.“

Více informací

Na hřišti ve Vrchlabí na Liščáku to žije

Slavnostní otevření nového hřiště u ZŠ Školní na Liščím kopci proběhlo za početné účasti diváků. Sešli se tu nejenom zástupci města Vrchlabí, představitelé firem, učitelé, ale i žáci. Především oni budou plastový povrch nejčastěji využívat. Při úvodním vstupu ředitel ZŠ Jan Palátka připomněl nedávno zateplený levý pavilon školy, výměnu oken i výmalbu interiéru, jehož úpravy přišly s dotací na 4,5 milionu korun. Pochválil s tím související následné výrazné provozní úspory. Radost vyslovil i z plastového víceúčelového hřiště, které z jedné čtvrtiny financovala nadace ČEZ a zbytek město Vrchlabí z rozpočtu.

Více informací

Technické služby Vrchlabí zaslouží pochvalu

Aby bylo město čisté, ulice a přilehlá zákoutí uklizené, posekaná tráva, pravidelně odvážený komunální odpad a v zimě odhrnutý sníh, se musí nepřetržitě denně starat zodpovědní lidé. Ve Vrchlabí to jsou Služby města Vrchlabí, které vede ředitel Jiří Prokopec. Starosta Jan Sobotka uvedl: „Služby města Vrchlabí, resp. technické služby, jsou jako organizace permanentně pod velkým tlakem. Lidé ve městě často něco potřebují. S chválou se má šetřit, ale v souvislosti s pochvalami si dovolím zmínit Jiřího Prokopce jako šéfa Služeb města Vrchlabí.

Více informací
Přátelství s Baunatalci

Přátelství s Baunatalci

Několikadenní cesta „Vrchlabských“ do spřáteleného německého města Baunatal ve dnech 3. – 7. října 2013 se nesla ve smutném nádechu. Důvodem bylo úmrtí paní Luisy Chaloupské, která jako dlouholetá předsedkyně, v poslední době členka partnerské komise, aktivně vedla a motivovala obě města k opravdovému spřátelení a tím i naplnění základní myšlenky Evropské unie. A to se jí povedlo. Za rozvoj spolupráce mezi partnerskými městy Baunatal a Vrchlabí byla oceněna veřejným vyznamenáním.

Více informací
Hotelová škola „pojede“ dál

Hotelová škola „pojede“ dál

„Vedení Hotelové školy Hronov začátkem t.r. vyhodnotilo, že není už ekonomicky udržitelné provozovat středisko Hotelovou školu v objektu Dukla ve Vrchlabí. Začalo jednat s představiteli Města Vrchlabí i s jednotlivými rodiči, že toto pracoviště uzavře,“ upozornil Jan Sobotka. „Rodiče se semkli, vzbouřili a nedali si to líbit, což je správné. Vždyť jejich děti mají smlouvu o výuce ve Vrchlabí a tudíž není možné je přemístit jinam. Hronovské vedení tedy přehodnotilo své představy. Přislíbilo a nyní garantuje, že minimálně současný 3. ročník studentů připraví k maturitě, aby nemuseli přecházet do jiné školy a podstupovali riziko, že závěrečnou maturitní zkoušku neudělají. V této chvíli do jednání mezi školou a rodiči vstoupilo Město Vrchlabí a od té doby situaci aktivně řeší. Jednali jsme například o návrhu slevy za nájemné z budovy v zájmu zachování provozu školy.

Více informací
100 000 návštěvník RTIC

100 000 návštěvník RTIC

Regionální turistické informační centrum (RTIC) Krkonoše ve Vrchlabí přivítalo sto tisícího návštěvníka od svého otevření v roce 2008. Byl jím Lukáš Pohořelý z Vrchlabí, student SPŠ v Trutnově. Slavnostního aktu byla přítomna Dr. Mirka Chaloupská, ředitelka RTIC a Ing. Jan Sobotka, starosta Vrchlabí a zároveň předseda Krkonoš - svazku měst a obcí, se kterým RTIC úzce spolupracuje, který doplnil: „Těší nás, že do Regionálního infocentra přichází i vrchlabští mladí lidé a studenti a poptávají informace.“ Mile překvapený Lukáš Pohořelý si domů odnesl několik dárků, mezi které patřilo tričko s potiskem loga Krkonoš, deštník do „rozmarného“ horského léta, knižní publikace o zdejší lidové architektuře a propagační materiály Krkonoš – svazku města a obcí.

Více informací

Gruzie chce být plnohodnotným partnerem

Z iniciativy ministerstva zahraničních věcí, resp. občanského sdružení AGORA-Praha, které vzniklo v roce 1999 na podporu vzájemného dialogu při rozvoji občanské společnosti a sdružuje odborníky v oblasti komunikace, byla zorganizována cesta zástupců České republiky do Gruzie. Cílem bylo vzájemné předání zkušeností. Mezi devíti vybranými starosty českých měst různé velikosti a ekonomického významu (např. Bílina, Prachatice, městská část Prahy 9, Česká Třebová, Bystřice nad Perštýnem, Kyjov, Milevsko, aj.) byl i Jan Sobotka z Vrchlabí. V úvodu uvedl: „Gruzie se dlouhodobě snaží vstoupit do NATO a EU. Má za sebou poměrně stejný vývoj jako Česko. Vždy byla ovládána z venčí silnější mocností. S její velikostí a počtem 4,6 mil. obyvatel jí ani nic jiného nezbývalo. Nyní se snaží od svých sousedů poučit, aby zabránila chybám, které logicky mohou v dalším vývoji přijít.“

Více informací

Snaha o zachování kulturně pietního dědictví předků

Na vrchlabském hřbitově je řada relativně opuštěných hrobek někdejších obyvatel lokality – Němců a Židů. Jsou věkem značně zdevastované. Snahou vedení Města je kultivovat prostředí, určené k poslednímu klidu a pokoji. Právo jakkoliv s hrobkami nakládat, respektive je rekonstruovat, bylo roky složité, byť jsou z dnešního úhlu pohledu památkami a patří do součásti kulturního dědictví. Jestli se o ně Město nepostará, zřítí se a zaniknou. Zůstane jen hromada kamení. Po dlouhém desetiletí diskusí a hledání cest k úspěšné realizaci je nalezen způsob, jak záležitost řešit. K tomu Jan Sobotka vysvětlil: „V té souvislosti se jedná o několik kroků. Nejdříve proběhla rekonstrukce komunikace kolem hřbitova. Hřbitovní silnice je strmá, bylo bezpodmínečně nutné zachovat dva standardně široké jízdní pruhy.

Více informací
29. - 30. června 2012 proběhl symbolický poklep na základní kámen

29. - 30. června 2012 proběhl symbolický poklep na základní kámen

Jako symbolický poklep na základní kámen se dá charakterizovat podpis smlouvy o prodeji pozemků pro Škoda Auto, který se uskutečnil koncem června t.r. Tomuto aktu předcházelo více než třináct měsíců intenzivních pracovních příprav. Jan Sobotka upřesnil: „Měsíce schůzek a hodiny vyjednávání s českým státem, napříč všemi politickými stranami, ministerstvy, kraji, vlastníky pozemků a nemovitostí, členy městské rady a zastupitelstva města i s koncernem Škoda Auto vedly k podpisu smlouvy o prodeji pozemků koncernu Škoda Auto, který má o pozemky zájem. Tím byla završena přípravná kapitola, která během několika dní výrazným způsobem postup prací na realizaci Průmyslové zóny ve Vrchlabí posunula kupředu. Během července jste jistě zaregistrovali první bagry a výrazné pracovní nasazení v některých lokalitách. Postupně za sebou tak půjdou tři zásadní etapy.

Více informací

Zachránci byli odměněni

Žáci deváté třídy ZŠ Liščí kopec Ladislav Erben a Luboš Srnský zachránili život třiadvacetiletému muži, který si 11. dubna chtěl u rybníka Kačák vzít život oběšením. Stateční kluci zachovali klid, obezřetnost a k muži, jenž už byl v bezvědomí, zavolali záchranku. „Rybařili jsme jako obvykle na Kačáku, byl už podvečer, všude klid. Najednou koukáme, že z dodávky, ve které zřejmě i bydlel, vystoupil muž. Docela jsme se divili, co tam v tu dobu dělá. Pořád chodil po lese a okukoval to tam. Po nějaké době jsme se zabývali rybou, která se chytla na háček. A najednou rána," popsal Ladislav Erben. „Ohlédli jsme se tím směrem a hned viděli, kolik uhodilo. Ten chlap tam visel na stromě. Tak jsme tam honem utíkali. Láďa na strom rychle vylezl, naštěstí měl u sebe nůž na ryby, tak muže odřízl. Ten spadl na zem," zavzpomínal na kritické momenty i Luboš Srnský. Kluci volali mobilem záchranku. „Každá minuta se zdála strašně dlouhá. Pořád jsme se snažili nahmatat tep muže, což se naštěstí dařilo. Taky jsme se docela báli, co by se dělo, kdyby se probral. Dost z něj táhl alkohol. Asi v nás ta historka zůstane dlouho, ale chodíme tam na ryby pořád. Naštěstí to vše dobře dopadlo,"uzavřel Ladislav.

Více informací

Slavnostní předání vysvědčení deváťákům

„Byl jsem potěšen společným setkáním rodičů, učitelů a dětí ze Základní školy Liščí kopec, které se uskutečnilo u příležitosti předávání závěrečného vysvědčení žákům 9. tříd na Zámku. Poslední akt základní školní docházky tak považuji za ještě více slavnostní. Vnímám, že se ve Vrchlabí zaběhnutým rituálem děje řada společenských setkání a někdy uniká invence vymýšlet další. Proto vítám iniciativu vedení ZŠ Liščí kopec, sejít se při příležitosti konce školního roku právě na městském úřadě. Oficiální rozloučení dětí s třídními pedagogy byl pěkný a pro všechny přítomné silný emotivní zážitek. Rozumím, že mladí lidé jsou rozechvělí, jedna životní etapa končí, sami neví, co nového začíná. Proto jsem rád, že se předání vysvědčení ve velké zasedací síni Zámku uskutečnilo a věřím, že se mladým lidem natrvalo vrylo do paměti,“

Více informací
Letos uplynulo 45 let od natáčení filmu „Hoří, má panenko“

Letos uplynulo 45 let od natáčení filmu „Hoří, má panenko“

Letošní 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech měl mimořádného oficiálního hosta. Do řad VIP filmových diváků byl pozván starosta Jan Sobotka, nejenom jako představitel města, které je pro režiséra Miloše Formana, dle jeho vlastních slov druhým nejdůležitějším, ale hlavně proto, že se jako neherec spolupodílel na tvorbě filmového dokumentu, který mapuje vše, co předcházelo vzniku dnes již slavného scénáře a pak i natáčení filmu „Hoří, má panenko“. Ten je po Markétě Lazarové druhým českým filmem, který prošel důkladnou digitální restaurací. Na festivalu byl tento jedinečný snímek v mezinárodní premiéře uveden v již digitálně rekonstruované podobě.

Více informací

Krkonoše a „Krkonošská výzva 2012“ představeny na REGIONTOUR

Někdo objevuje krásy nejbližšího okolí, jiný hledá dobrodružství a zážitky až na druhém konci světa. Tu nejaktuálnější nabídku poznávacích cest, zájezdů a výletů nalezli návštěvníci 21. ročníku veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR právě zde. Čekal je bohatý doprovodný program. Mezi vystavujícími nechyběly Krkonoše. Prostřednictvím Krkonoš - svazku měst a obcí v expozici Královéhradeckého kraje a nově také CzechTourism byly představeny nejvyšší české hory s nabídkou aktivit. Regiontour na brněnském výstavišti ve čtvrtek 12. ledna začal a v neděli 15. ledna skončil. První dva dny určené pro odbornou veřejnost naplnily očekávání. Sešla se tu pěkná řádka osobností politického života i úředního prostředí českých ministerstev, krajů, měst a obcí. Byl to čas určený k početným pracovním schůzkám.

Více informací

Regionální rozvoj Vrchlabí v praxi

Vrchlabí uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí na desetiletý pronájem historického objektu – někdejšího sídla podniku první automobilky Th. Petery a spol. s českou společností Flight Systems European Group s.r.o. (dále jen FSEG), v níž má 100% majetkovou účast americký vlastník a je zastoupena panem Marcem A. Bainesem. Tato firma plánuje ve Vrchlabí rozvinout drobnou výrobu spočívající v repasování elektronických dílů i dalších součástí nejen pro automobilový průmysl. A protože firma FSEG upřednostňuje a podporuje ekologický provoz, jejím majitelům je velmi sympatická činnost Správy Krkonošského národního parku ve smyslu ochrany přírody. Morálně se připojuje k nově vznikajícímu „ostrovnímu“ projektu Smart region, který se, jako ojedinělý v ČR, rodí ve Vrchlabí. A proto má společnost FSEG zájem působit právě zde.

Více informací
V Krkonoších vzniká Geopark

V Krkonoších vzniká Geopark

V uplynulých dvou letech skupina "Geopark" ve složení z odborníků na geologii, geomorfologii, mineralogii vytipovala v katastrech obcí sdružených ve Svazku měst a obcí Krkonoše téměř sedmdesát lokalit, které jsou zajímavé z hlediska neživé přírody s cílem jejich propagace v rámci Geoparku. Materiál obsahující popis jednotlivých lokalit z geologického, geomorfologického a mineralogického hlediska byl připravován v souladu s filozofií nabídnout návštěvníkům Krkonoš alternativu k návštěvám vrcholových partií také v podhůří s marketingovým dopadem pro drobné živnostníky v podhůří. Zvažována byla dobrá dostupnost lokalit, bezpečnost pro turisty, odolnost lokalit proti zvýšené turistické zátěži a v neposlední řadě i zajímavost pro laického pozorovatele. Zpracovaný podrobný obsah materiálu byl rozeslán starostům členských měst a obcí a zároveň představena mapa s úplným seznamem lokalit. Ty jsou nyní s jednotlivými obcemi konzultovány.

Více informací

Tři v jednom – výtvarné práce, partnerství s indickými dětmi a regionální učebnice

Zahájení výstavy výtvarných prací žáků Základní školy na Liščím kopci ve Vrchlabí pod titulem „Z Krkonoš až do Indie“ ve výstavních prostorách Knihkupectví KaT v Domě Kryštofa z Gendorfu ve Vrchlabí se dá charakterizovat tak jak zní titulek. Součástí vernisáže, spojené s dětským kulturním programem byla nejenom prezentace prací žáčků od prvních do devátých tříd, provedených různými technikami jako je proplétání, vosková batika, malba, kresba, ale také představení partnerství vrchlabské sedmé třídy s dětmi z osmé třídy, kteří žijí v nadmořské výšce 3 500 metrů v kašmírském Lehu, hlavním městě tohoto státu v Indii. Partnerství, koordinované paní učitelkou Věrou Vodnárkovou, spočívá především ve výuce stejnou metodikou, kterou vydalo Multikulturní centrum v Praze, a která je oběma stranami v anglickém jazyce konzultována a konfrontována prostřednictvím diskusního fóra na společné webové stránce, na kterou mohou děti z Vrchlabí i Lehu vkládat své příspěvky.

Více informací

Harta není periferie

„Zastupitelstvem Vrchlabí byla odsouhlasena stavba čtyř kabin na převlékání u fotbalového hřiště v Hartě,“ konstatoval Jan Sobotka.„Je to o tom, že chceme vylepšovat podmínky pro volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. Chceme udělat něco pro Hartu, která v žádném případně není periferií Vrchlabí. Proto bylo rozhodnuto, že vylepšíme a zkultivujeme podmínky pro všechny, kteří budou na stadionu v Hartě hrát a trénovat.“

Více informací
Pivní slavnosti

Pivní slavnosti

„Zastupitelstvo Vrchlabí na červnovém jednání schválilo dotaci ve výši 100 000 Kč na konání Pivních slavností. Srpnová veselice tak bude i letos pokračovat,“ uvedl Jan Sobotka a doplnil: „Městu není lhostejné, jaký program a v jaké kvalitě je připravován. Proto poskytne dotaci s tím, že její první půlka bude vyplacena po předložení dramaturgického plánu. Druhá po ukončení akce. Předpokládáme, že úroveň zábavy bude stejná jako vloni. Dá se říci, že program odpovídá vstupnému, jehož výši Město garantuje do maximální ceny 80 Kč. Vyvrcholením letošního večera Pivních slavností bude vystoupení zpěvačky Marty Kubišové, což může být pro určitou generaci dobrá volba.“

Více informací

Zásadní rozhodnutí

Zastupitelé Vrchlabí na veřejném jednání dne 6. 6. 2012 schválili podmínky převodu, respektive prodeje pozemků, pro další rozvoj Průmyslové zóny Škoda Auto. „Původně jsme měli garantováno, že na průmyslovou zónu, resp. stavbu fotbalového stadionu dostaneme 75% finanční dotace od státu. Stát však příspěvek velmi zredukoval, jinak řečeno neuznal některé náklady. Jedná se například o pro nás klíčovou stavbu pěší lávky přes obchvat, která je nutná z důvodu bezpečného přístupu na stadion. Neuznává, že tréninkové hřiště by mělo mít umělý povrch, což je v našich klimatických podmínkách jinak neřešitelné, neuznává náklady na stavbu atletické dráhy, ani některé další. Ve finále bylo řečeno, že stát zafinancuje pouze polovinu hodnoty fotbalového stadionu,“

Více informací
Chytrý region už má jednotku

Chytrý region už má jednotku

Kogenerační jednotku, umístěnou v historickém objektu za zimním stadionem, představili zástupci společnosti ČEZ zastupitelům města Vrchlabí a dalším zájemcům. Kogenerační jednotka je ve městě první svého druhu. Je určena pro takzvaně ostrovní provoz Smart regionu. Na bázi spalování plynu vyrábí elektřinu a přebytečné teplo dodá do centrálního zásobování společnosti Teplo Krkonoše, v níž má město majoritní podíl. Prostory pro umístění jednotky Vrchlabští před časem ČEZu pro tento účel pronajali, nyní bude spuštěn zkušební provoz.

Více informací