Pro vás

Sedmi zchátralým nádražním budovám svítá naděje

Sedmi zchátralým nádražním budovám svítá naděje

O Krkonošské železnici se hovoří čím dál častěji. To je vynikající zpráva nejenom pro příznivce, ale i obyvatele a turisty. Připomeňme, že do života byla uvedena roku 1899 zásluhou hraběte Jan Harracha. Svým dílem tak významně podpořil tehdejší hospodářský a turistický rozmach západních Krkonoš.

Vlakové spojení parostrojní železnicí propojilo Martinice v Krkonoších, Jilemnici, Hrabačov, Víchovou nad Jizerou, Horní Sytovou, Poniklou, Jablonec nad Jizerou-Hradsko, Jablonec nad Jizerou a Rokytnici nad Jizerou.

Zamýšlený plán výstavby trati pokračoval dále přes spodní část Rokytnice n/J. do oblasti zvané Mýto, kde se měla dráha dále větvit ke Kořenovu a k Novému Světu v Harrachově, zde měl hrabě prosperující sklárny. Ke zprovoznění v úplném rozsahu nedošlo. Trať končí v údolí Jizery pod Rokytnicí n/J. Další pokračování dráhy neumožnila zdlouhavá jednání s císařskými úřady a smrt hraběte r. 1909.

Díky aktivitám oblastní destinační společnosti Svazek Krkonoše, v úzké kooperaci se členy Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších, Svazkem Jilemnicka a krkonošskými starosty obcí „na trati“, slibně pokračují snahy o oživení železnice a dokončení původního Harrachova záměru.

Na pracovní schůzce s týmem vedení Správy železnic Hradec Králové si zúčastnění ujasnili další strategii využití a postup při zvelebování především drážních budov, resp. t. č. zchátralých objektů stanic vlakových nádraží

K tomu Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše, charakterizuje: „Jednání navazovalo na dvě pracovní porady s ředitelem Správy železnic v Hradci Králové. Ujasnili jsme si zásadní věc, chceme nejenom udržet, ale i posílit komfort cestování po Krkonošské železnici a zvelebit nádražní budovy.
Společným tlakem jsme zvrátili původní rozhodnutí o demolici nádražních budov v Hrabačově a Rokytnici nad Jizerou. Hledali jsme jiná vyhovující řešení. Po jednání svitla naděje.
Správa železnic zakomponuje projekt oprav nádražních budov do dlouhodobého plánu a postupně, ve spolupráci s konkrétní obcí nebo městem, bude rekonstrukci řešit. A účel budovy zachová a pronajme ideálně k následnému dalšímu ekonomickému využití. Obec ji využije např. jako muzeum, informační centrum apod.
Výsledkem schůzky je dohoda se Správou železnic a managementem, že uděláme návrh, jak společně postupovat a opravovat. Z mého pohledu by měla vzniknout studie trati, resp. budov, s vizí, jak je dát do pořádku. A to je senzační.
Zajímavostí je, že nádražní budovy, kromě té v Rokytnici n/J., nechal hrabě Harrach postavit v téměř stejném architektonickém provedení. To by mohlo být společným jmenovatelem.“

Původní záměr hraběte Harracha dovést koleje do Harrachova nepadne do stoupy

Svazek Krkonoše a Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších bude pokračovat v iniciativě propojení kolejí z Rokytnice nad Jizerou do Harrachova, čímž vznikne možnost tzv. zokruhování železniční trati kolem českých a polských Krkonoš.

Záměr je zakomponován v zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. Jedná se o složitý a nákladný projekt (nové koleje, tunely, mosty), ale jako plán už dávno existuje.

Ruku v ruce jde i současné oživování železnice iniciované a realizované výše uvedenými subjekty, k provozu nostalgickými vlakovými soupravami, parními lokomotivami, tištěnými propagačními materiály s jízdními řády a tipy na výlety, řízenými programy, divadelními představeními a zábavou pro děti s rodiči, což všestranně posiluje zájem o Krkonošskou železnici mezi veřejností.

Dáša Palátková, Foto: Jan Sobotka