Pro vás

Příběh ZVONU - 2. díl

Příběh ZVONU - 2. díl

Chtěl bych vyjádřit pracovníkům vrchlabské radnice i kolegům zastupitelům poděkování za dosavadní dobře odvedenou práci. Zastupitelé se zasadili za řadu veřejně prospěšných projektů, a svým rozhodováním i hlasováním dávají všanc svoji vlastní čest a kredit. Chtěl bych jim touto cestou dát zpětnou vazbu, pochválit a ubezpečit je, že mají právo mít radost ze své práce. Každý z nás přeci potřebuje občas slyšet pochvalu. V současné době málokdo chválí. A tak to činím já a stojím si za tím.

To, že se zastupitelé zajímají, přemýšlí, promýšlí, uvažují, chtějí se ubezpečit, že jejich rozhodnutí mělo nějaký smysl a pomohlo systematicky rozvíjet vlastní město, je přeci strašně důležité a za veřejnou pochvalu stojí. A já jsem rád, že s takovým týmem lidí mohu spolupracovat. Však se podívejme, jaké máme pěkné město, ve kterém se nám dobře žije.

Postupujeme systematicky, koncepčně a chceme v tom pokračovat

Chci vás seznámit a upozornit na projekty, které jsme rozhodovali a pracovali na nich. Rád bych akcentoval systematický, koncepční a plánovaný přístup k řešení všech dalších souvisejících záležitostí. Veškeré naše snažení má systém. A při rozhodování je pro nás důležitý právě koncepční a promyšlený způsob. Vše začíná a končí infrastrukturou.

Smart region

Viděno dnešním pohledem je Smart region Vrchlabí velmi vizionářská záležitost. Pro rozvoj města naprosto klíčová. Progresivní pilotní projekt realizovala společnost ČEZ. Motivem byla prevence při náhlém přerušení dodávky elektrické energie po pádu vysokého napětí. Nově byla ve Vrchlabí, které mělo zastaralé vedení, vytvořena v lokalitě Liščí kopec síť rozvodů trafostanice, elektroměry, připraven autonomní systém zásobovaný z ostrovního provozu, tzv. kogenerační jednotky (z kotelny na Liščím kopci, která napájí teplárnu, jedná se o centrální zásobování teplem). Dále vznikla hustá síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Záhy na to navázaly provoz elektrobusy a projekt EPC (Energy Performance Contracting), který vede k nižším nákladům za energie, resp. umožňuje investice z úspor. Město Vrchlabí se objektivně posunulo o několik stupňů výše a je v rámci ČR bráno jako smart city, které jde a umí jít s moderní dobou.

Široké spektrum nabídky sportovišť

Město má vyvářet stále lepší podmínky pro sportování, snažit se, aby vznikalo dobré zázemí a lidé se cítili bezpečně. To byla naše úloha, a postupem let, a víceméně spontánně, jsme ji dobře naplnili. Nikdy jsme investice do sportovišť nepodmiňovali získáním dotace. Vždy jsme měli v plánu, že na to musíme mít za vlastní peníze. A pokud dotace přišla, jenom nám přilepšila.

Zátopkovi, hokej, tenis

Začalo to rekonstrukcí hřiště manželů Zátopkových, kde pamětníci pamatují škvárovou atletickou dráhu.
Po hokejovém vítězství v Naganu bylo řečeno, že kdo chce hrát hokej na úrovni, musí zastřešit hokejový stadion. Zastřešili jsme.
Tenis na dvou kurtech k KD Střelnice neměl žádné hygienické zázemí a perspektivu pro další rozvoj. Nové místo jsme našli u rybníka. Náš je pozemek, stavbu postavil spoluinvestor. Vznikl klasický projekt spoluvlastnictví PPP – Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Fotbal a lyžařské běžecké tratě

Závod Škoda AUTO potřeboval pozemky pro rozvoj provozu. Jednalo se o pozemky bývalého fotbalového stadionu. Ten nový byl vystavěn v souvislosti s průmyslovou zónou a fotbalisti změnu akceptovali.
Zároveň jsme vyřešili terén pro běžecké tratě. Běžci se naučili zasněžovat vodou z rybníka Vejsplachy a ukázali, že to umí. Věděli jsme, že vodu z rybničního rezervoáru, kterou jsme vyzkoušeli na závlahu fotbalového stadionu, je možné použít v zimě na technický sníh. Přestože technologické a provozní propojení bylo velmi složité, vznikl parádní areál s parkovištěm, tribunou, veřejným osvětlením, šatnami, ale i cyklostezkou.

Skate park

Skate park nedaleko lávky přes silnici je v ideálním místě. Velmi nás překvapuje a moc těší tak veliký zájem komunity lidí, kteří ho chtěli. Nejdříve jsme nevěděli kam ho umístit, pak přišel osvícený nápad. Pozemek u fotbalového stadionu nebyl využit a nyní se náramně hodí.
Je radost pohledět směrem k fotbalovému stadionu, v průběhu v podstatě celého kalendářního roku, kde současně sportuje mnoho desítek lidí. A to dává obrovský smysl.

Aquacentrum pro relax a sport

Po několika letech jsme naplnili slib stavby krytého bazénu. Nebylo to jednoduché, ale na výsledek jsme patřičně hrdí. Naším záměrem bylo prokombinovat nabídku rekreačního plavání s možností aktivního odpočinku a trénování či sportu. To znamená, že aquacentrum zahrnuje jak bazén pro relaxaci a děti, tak plavecký pětadvacetimetrový bazén.

Rekonstrukce hřišť a školních tělocvičen

Vrchlabí nemá potřebné předpoklady pro vrcholovou atletiku. Vnímáme poptávku, ale nemáme podmínky, ani patřičnou atletickou infrastrukturu. Každé město se musí vymezit a určit jaký sport upřednostňuje. Na stávající atletické dráze vedoucí okolo tréninkového fotbalového hřiště je možné jenom běhat. Nelze na tomto stadionu házet kladivem, diskem, nemá výškařský sektor. Nově rekonstruované hřiště manželů Zátopkových má zase dráhu krátkou. Vrchlabí je hlavně o hokeji, fotbalu, běžeckém lyžování, biatlonu a sjezdovém lyžování.
K základní tělesné výuce školním dětem jsou určena opravená nebo rekonstruovaná hřiště a tělocvičny u gymnázia, v Hartě a na Liščím kopci.

Vrchlabí bez odpadu, tříděný odpad a kompostárna

Téma likvace odpadu začíná novelou zákona. Ten přikazuje městům maximálně třídit a co nejméně dávat na skládky. Likvidaci má na starosti město. Související úlohou je osvěta a edukace. Tu převzal do své kompetence Výbor zastupitelstva pro životní prostředí. Proto vznikl projekt Vrchlabí bez odpadu s cílem upozornit mladou generaci a motivovat ke snaze minimalizovat nebo nevytvářet žádný odpad.
Vedle projektu máme zpracovánu analýzu, v níž řešíme mj. likvidaci odpadu z kuchyní a bioodpadu, abychom na skládku vozili co nejméně. Spoléháme jednak na dobrovolnost a zodpovědnost spoluobčanů, ale chystáme i motivační pobídku, resp. plánovanou cestu řešení, spočívající v postupné regulaci anonymního odkládání odpadu.
Ve všech spektrech se tématem zabýváme a vzájemně jsme propojeni a konzultujeme. Snažíme se třídit a likvidovat, ale také najít odběratele. Při zachování nákladů chceme snížit objem toho, co vezeme na skládku.

Dvě mezinárodní cyklotrasy

Levobřežní komunikace je významnou nitkou utkanou městem Vrchlabí je ve výjimečné pozici na jehož území se kříží dvě mezinárodní cyklotrasy. Labská cyklotrasa a Jizersko-jesenická cyklotrasa vedoucí okrajem, ale i téměř v centru města. Máme je vytrasovány, dá se po nich dobře jezdit. Naší snahou je v některých částech je ještě lépe vyznačit a stále vylepšovat. Cílem je protáhnout cyklotrasu po silnici do Špindlerova Mlýna, vpravo nahoru červeně vyznačit s dalšími alternativami cest např. přes Žalý. Cesty v mapách existují, pouze je třeba vylepšovat jejich stav.

Pokračování příště.

Jan Sobotka