Pro vás

Komunální volby vyhrálo sdružení Zvon

Komunální volby vyhrálo sdružení Zvon

K volbám přišlo ve Vrchlabí 42,09 % občanů

Poděkování

Vyjadřuji poděkování všem voličům. Děkuji, že jste se nenechali ovlivnit negativní volební kampaní a zachovali zdravý rozum.
Musím konstatovat, že iniciativy autorů „pamfletů“ jsou pro mě velmi stresující a nepříjemné.

Nadcházející spolupráce

Zvon dlouhodobě spolupracuje s Volbou pro město. Máme vzájemnou dohodu a ve spolupráci budeme pokračovat i nadále. Získání většiny zastupitelů pro nás bylo důležité, a to se podařilo. Rada města a jeho vedení bude ve stejném složení. Pro obyvatele, kteří žádají „nový vítr do plachet“, je otázkou nadcházejícího dalšího času, kdy se vykrystalizují nové osobnosti, ochotné a schopné pro město dále pracovat.

Plány

Budeme pokračovat v rozpracovaných akcích a těch, které jsou popsány ve volebních materiálech. Patří sem dokončení aquacentra, posunutí „Kulturního trianglu“ s projekty v něm obsaženými (divadlo, ZUŠ K. Halíře, parkovací dům). Budeme se věnovat projektům bydlení a zkrášlíme opět další kousek města. Současný svět nám přináší nové výzvy, tak se budeme věnovat energetice, zateplování, fotovoltaice, změnám druhů vytápění.

Ustavující zasedání

V případě, že máte zájem zúčastnit se ustavujícího zasedání, plánovaný termín je 19. října 2022. Je však možná změna, proto sledujte vývěsky a web města.

Jan Sobotka

Výsledky voleb do zastupitelstva města Vrchlabí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

ZVON

Sobotka Jan Ing., Vávra Michal PhDr., Omrt Jakub, Dlabola Luboš Ing., Švestka Miloslav Ing., Hanousek Bedřich Ing., Vrbata Tomáš Ing., Severýn Jiří Ing., Janata Petr MUDr.

Vrchlabí do toho!

Teplý Lukáš, Jüptnerová Markéta Ing. Ph.D., Farský Ivo Mgr., Vodnárek Dušan Mgr., Michlová Jana MUDr.

Volba pro město

Plašil Alfred, Dušková Milena JUDr., Dejmek Milan, Jindra Petr MUDr., Pleva Jaroslav Mgr.

ODS

Cupák Jiří Mgr., Čermák Petr MVDr.

Zdroj: volby.cz