Pro vás

Apartmánové domy ve Vrchlabí nestaví město

Apartmánové domy ve Vrchlabí nestaví město

Ještě v nedávné době vyrůstaly apartmánové doby ve střediscích cestovního ruchu jako je Špindlerův Mlýn.

Nyní jsou možnosti investorů omezené, tak se soustřeďují na další lokality. Také proto jsou ve Vrchlabí v současné době v realizaci developerské projekty apartmánových domů např. za náměstím za bývalou masnou (u kina), u Labitu, v Pražské ulici, na sídlišti Liščí kopec, v Herlíkovicích místo starého mlýna u úpravny vody. A pravděpodobně jsou připravovány další projekty. Investory jsou různé developerské firmy. Nyní se jedná celkově o cca 500 bytů. Nevyrůstají na městských, ale na soukromých pozemcích, buď dosud prázdných nebo na místech se zchátralými továrnami. Byty, jako soukromé investice, jsou a budou prodávány pravděpodobně v tržních cenách, tudíž budou sloužit k rekreačnímu nebo investičnímu bydlení. Ovšem dle slov starosty Jana Sobotky by město bylo rádo, aby v nich trvale žili místní lidé, ovšem ti na ně bohužel asi nebudou mít peníze.

Nechceme betonové stavby s investičními byty

Jak se k situaci staví město Vrchlabí, starosta Jan Sobotka vysvětluje: „Jedná se většinou o realizace a rekonstrukce starých továrních areálů. Objekty fabrik chátraly a nenacházely jiné smysluplné využití. Toto je šance, jak místa zhodnotit a kultivovat. Z hlediska dopadu na město a životní prostředí je to nejšetrnější řešení. Stavby jsou soukromé, město mohlo rozhodovat pouze v rámci svého územního plánu. Většina projektů byla diskutována ve stavební komisi. Každý investor se snažil počet bytů na malé ploše maximalizovat. Město většinu projektů upravilo a dalo do souladu s územním plánem.
Byli bychom rádi, aby se v bytech lidé zabydleli na trvalo. Investoři ale pravděpodobně půjdou po tržní ceně, nabídky jsou přes 100 000 Kč /1m2 podlahové plochy. Takové ceny byly ve Špindlerově Mlýně před 10 lety, bohužel už jsou i u nás.
Nechceme však město plné bytových domů s investičními nebo rekreačními byty, proto se ohlížíme po příkladech ze zahraničí, jak provázat developerské projekty se státem, resp. s možností vyššího zdanění rekreačního bydlení.“

Diskuse o podpoře bydlení místních obyvatel

„Hlad po bydlení trvá a je otázkou pro město, co a jak s tím dál. Nestojíme o to, aby bylo naše město jenom beton s domy postavenými na všech loukách. Hodně o tom přemýšlíme a budeme dále velmi zvažovat a regulovat zastavování dalších volných ploch,“ důrazně říká starosta Jan Sobotka a dále pokračuje: „Usilovně přemýšlíme a diskutujeme. Chceme jednak podporovat a jednak vytvořit bydlení pro své obyvatele. Musíme reagovat navýšením počtu městských bytů, případně lidem umožnit bydlení v rodinných domcích. Stále máme městské domy, které bychom chtěli rekonstruovat na moderní byty. Celý bytový fond dáme do lepšího pořádku. Budeme opravovat bytové domy na Kozím plácku nebo u kina. V té souvislosti přemýšlíme o podporovaném, a tedy dostupném bydlení, aby ho bylo dostatek a vytvářelo dostatečnou konkurenci cenám apartmánového bydlení developerů,“ uzavřel Jan Sobotka.

Dáša Palátková